erfaring

 

SAMLET ERFARING

 

 

De sidste 15 år har Tanja arbejdet som konsulent i to forskellige virksomheder – den seneste ansættelse var hos Devoteam A/S, hvor hun nåede at være i 14 år. Forud for det arbejdede Tanja et år som SAP systemkonsulent hos virksomheden A-TEAM ApS med primære opgaver indenfor projektledelse, programmering, konfiguration og uddannelse. Derudover har hun sideløbende med sit ingeniørstudium arbejdet fast for to forskellige virksomheder - først Bikuben Børs og dernæst i en fuldtids ansættelse for Carlsberg A/S som SAP ’flyver’ ifm. Carlsbergs udrulning af SAP til distributionscentrene. Tanja har således samlet set næsten 20 års erfaring med it-projektledelse og -udvikling på den ene eller anden måde.

 

Arbejdsgiver og periode: Devoteam A/S, 1999-2013

Titel: Senior Projektchef

 

Rådgiver og primært udførende inden for:

Projektledelse og programledelse

Porteføljestyring

SCRUM - agile projekter

Kontrakt- og leverandørstyring

EU-udbud og anskaffelse

Gennemførelse af en lang række projekter for offentlige og private kunder spredt over forskellige sektorer: Apotekerforeningen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Biblioteksstyrelsen, Civilstyrelsen, Danmarks Miljøportal, Digitaliseringsstyrelsen, DONG, DTU, Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Forsikring & Pension, Forsvaret, Fødevarestyrelsen, Helsingør Kommune, Lægeforeningen, Københavns Kommune, Mærsk, Nordisk Kulturfond, Nordisk Ministerråd, Region Hovedstaden, Region Syd, Rektorkollegiet, Rigspolitiet, Selandia (Erhvervsskolerne), Sundhedsforvaltningen, Sundhedsstyrelsen, Undervisningsministeriet og mange andre.

Leder for forretningsområdet PPM - med Devoteams ydelser inden for projekt- og programledelse, porteføljestyring, leverandørstyring, agile projekter og anskaffelse.

Ledelsesopgaver har bl.a. inkluderet ansvar for og udførelse af opgaver med:

• Strategisk udvikling af ydelser og koncepter

• Utilization af konsulenter/bemanding af opgaver

• Opbygning af afdeling for projektledere samt ydelser

• Ansættelse af nye medarbejder inkl. gennemførelse af test af ansøgere (MPA)

• Personaleledelse herunder medarbejdersamtaler (MUS)

• Coaching/sparring både faglig og ift. konsulentrollen

• QA og projektaudits

• Kunde relationsopbygning og -håndtering

• Porteføljestyring

• Strategisk ledelse

Tanja har gennem årene hos Devoteam haft et meget tæt samarbejde med og været ansvarlig for relationen til eksterne samarbejdspartnere, herunder Bird&Bird, Kammeradvokaten, eksterne underleverandører (både firmaer og selvstændige konsulenter).